Atrakcje

Animacje dla dzieci w Domu Pod Jesionem

 

Zabawa dla dzieci pod okiem wykwalifikowanej kadry.

- zabawy ruchowe,

- konkursy i konkurencje dla dzieci,

 - zabawy z hustą i liną,

- malowanie twarzy i tatuaże brokatowe, 

- balonowe zoo

- bańki mydlane

Animacje dla dzieci organziowane są w ogrodzie i trwają 2 godziny.

 

Zapraszamy w niedziele i środy!

Koszt udziału dzicka w zabawie: 90 zł 

 

Organziator animacji oferuje również indywidualną opiekę nad dzieckiem pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. 

Zabawy z dziećmi i opieka  - 100 zl/  h,  dojeżdżamy przy minimum 2 godzinach.

 

Tel. 511 127 502

 

Oferta skierowana jest do Gości Domu Pod Jesionem. 

tel. 600525366

kontak@dompodjesionem.com